De kleur van macht

HOE DIVERS ZIJN DE MACHTSSTRUCTUREN VAN BELGIË?

#KleurVanMacht

Vlaanderen wil me niet. Zoveel is duidelijk. Waarom? Ik ben opgegroeid tussen de dreries op het kiel. En ik heb de pech om het verkeerde kleur-gen te hebben. Mijn genen zijn multicolor: veel Afrika, wat Midden-Oosters een heel klein beetje Azië. Maar vooral niet voldoende Europa. Want dat is de standaard. En toch hou ik van die mix van culturen die ik rijk ben. Net zozeer ik trots op mijn Vlaming zijn. Maar zelfs een extreme vorm van whitewashing is niet voldoende!

In een globale politiek én economie kunnen de overheden en bedrijven van de toekomst niet meer langs de superdiversiteit. Tot spijt van wie het benijdt. En België is het spil van de Europese superdiversiteit. We zijn de hoofdstad van Europa. De belangrijkste globale politieke besprekingen worden in Brussel gevoerd. Met de havens van Antwerpen en Brugge en met de luchthaven van Zaventem verbinden we zowel economische als logistiek de hele wereld met elkaar. Een mondiale machtspositie die van ons een betrouwbare partner maakt. En met een bevolking die uit 20% Belgen met migratieroots bestaat, zou België klaar moeten zijn voor de toekomst. Niemand die zo snel de vertaling kan maken naar een Poolse afzetmarkt als een Poolse Belg. Of een Chinese-Belg in Shanghai? We hebben ze maar te kiezen, er zijn 192 verschillende nationaliteiten in België. Tot hier de good-news show.

De realiteit is dat minderheden teleurstellend slecht vertegenwoordigd in de structuren die beslissen over de impact van hun leven. Van de 124 Vlaamse parlementsleden, die toch een vertegenwoordiging van de bevolking zou moeten zijn, zijn er slechts 5 leden die een migratieachtergrond hebben. Van 311 Vlaamse burgemeesters heeft er slechts 1 een migratieachtergrond. Dat zijn er 59 te weinig. Of neem de topposities bij de Federale Overheidsdiensten. Die zijn niet enkel monochroom wit (slechts 1 persoon heeft een migratieachtergrond), maar ook monoseks. Slechts 1 op 5 is vrouw.

Dit is een Vlaams probleem. De politieke vertegenwoordiging loopt gelijk met de taalgrens. In dat opzicht zijn er twee verschillende maatschappelijke strategieën. Waar de Waalse gemeenschap veel meer richting de inclusieve samenleving gaat, waar iedereen een gelijke democratische vertegenwoordig krijgt, doet Vlaanderen er alles aan om die minderheden zo ver mogelijk van die structuren te houden.

Naast de politieke macht en de economische macht, is er ook de media. Zij bepalen in grote lijnen hoe zaken gepercipieerd worden. Welke strategische keuzes gemaakt worden in de toon die de media moet voeren. Een machtsstructuur die met de opkomst van de visuele en mediagenieke communicatie aan belang gewonnen heeft. Daarbij zijn de cijfers buiten categorie slecht. Van de 192 bestuursleden, directieleden, hoofdredacteurs én hoofdredactie is er géén enkele die een migratieachtergrond heeft. Dit kan men in geen enkel statistisch model verklaren. De enige verklaring is dat er uitsluitingsmechanismen zijn om de macht zo wit mogelijk te houden.

Daarom hebben we #dekleurvanmacht gelanceerd. Om die grote discrepantie van de actieve participatie in de macht van minderheden zichtbaar te maken.

Numbers don't lie

0 %

vAN DE VLAMINGEN HEEFT MIGRATIE ROOTS

0 %

VAN DE VLAMINGEN HEBBEN Roots BUITEN DE EU

0

VERSCHILLENDE
nationaliteiten
IN VLAANDEREN

0

vLAAMSE PARLEMENTS LEDEN

0

hebben migratie roots

DAT IS SLECHTS

0 %
0

Belangrijke posities bij de nationale bank

0

daarvan zijn ingevuld door een vrouw

0

Hebben een migratie achtergrond

0

Burgemeesters

0 %

daarvan zijn een vrouw

0

heeft een migratie achtergrond

0

Vlaamse schepenen

0 %

daarvan zijn een vrouw

0

schepenen hebben een migratie achtergrond

= 0 %
0

Topposities media

0 %

daarvan zijn een vrouw

0

hebben een migratie achtergrond

0

Topposities Federale overheidsdiensten

0 %

daarvan zijn een vrouw

0

heeft een migratieachtergrond

Weet wie je vertegenwoordigt!
     Disturb the force

#dekleurvandemacht berust zich niet enkel op een politieke frame. Het gaat verder dan dat. Alles heeft een invloed op de maatschappelijke levenssfeer. Een invloed, zo blijkt uit cijfers, dat een gebrek aan diversiteit kent. De macht van kleur ontbreekt, maar de kleur van de macht is duidelijk voelbaar.

Het gaat verder dan enkel personen met een migratieachtergrond in de politiek. We hebben het ook over vrouwen. Over personen uit de LGQBT-community. Over iedereen en alles die weerspiegeld moet worden in machtsstructuren.

Want hoe kan een eender welke machtsstructuur doordachte beslissingen nemen voor een diverse, multiculturele samenleving wanneer deze personen niet aan tafel zitten? Wanneer ze niet uitgenodigd worden?

Wij pleiten voor meer representatie. Voor meer stemmen. Voor meer diversiteit. De eerste stap? Mensen wakker schudden met de realiteit.